ควรใช้รหัสปลดล็อคเครื่อง iPhone

iphone
iphone

สำหรับบางคนอาจจะไว้ใจ Touch ID หรือ Face ID ในการปลดล็อคเครื่อง iPhone โดยไม่ใช้รหัสผ่าน (Passcode) แต่บางครั้งการโจรกรรมโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลภายในเครื่องก็อาจจะเกิดขึ้นได้ หากโจรสามารถเข้าถึงมือถือของเราโดยผ่าน Touch ID หรือ Face ID ได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน แน่นอนว่าต้องเกิดความอันตรายต่อข้อมูล ดังนั้นควรจะตั้งให้ใช้รหัสผ่านอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันที่แน่นหนามากขึ้น

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ